ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ!

13 юни 2018
ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ!

ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ!

КРЪВОДАРЯВАНЕТО

13-юни Световния ден на донора ,с цел осигуряване на медицински  нужди на безопасна кръв от доброволни кръводарители.

Кръводаряването е доброволно предоставяне на определено количество от собствената кръв с цел подпомагане и спасяване на човешко здраве и живот. Това е хуманен, безвъзмезден  акт на милосърдие и човешка солидарност на всеки здрав гражданин. Още от древността хората проявили нескрит интерес към кръвта ,но едва към 18-ти век за първи път се осъществява кръвопреливане .Началото е белязано от откритието на Уилям Харви на законите кръвообращението при хората и животните.Характерно за първия етап от историята на кръводаряването е кръвопускането. То се прилагало масово като лечение ,най-вече при психично болни. При загубата на кръв хората губят енергия, сила а дори и съзнание. Онези ,които са го практикували ,са били на мнение ,че така от тялото изтича злото (болестта).Първите истински опити за кръвопреливане са от животно на животно. Извършвало се с директно с тръбичка ,завършваща от двете страни с игла. Същото се отнася и до смелите опити за преливане от човек на човек. Вследствие влиза закон за забрана на подобни действия ,спазван до 19-ти век. Вторият период започва в началото на 20-ти век . Кръвопреливането бележи подем. През 1900г. Карл Ландщайнер открива кръвните групи А,В,О, а по-късно и АВ. Установява се ,че, за да е безопасно кръводаряването ,на човек трябва да се прелива кръв от групата която има той самият.

„Около 450 милилитра кръв могат да спасят до 3 живота”.

Дарената кръв се използва за лечение при пациенти с:остри кръвозагуби ,причинени от травми; лечение на тежки изгаряния; планови и спешни хирургични интервенции; поддържане живота на пациенти с различни вродени анемии и хемофилии. Кръводаряването е полезно ,защото стимулира процеса на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма. Важно е да се спомене ,че всички консумативи ,използвани по време на кръв вземането,индивидуални ,стерилни и за еднократна употреба.

„Дари кръв ,спаси живот“.