Новини

Информирайте се за последните новини и събития, свързани с нас

Имате нужда от работа?

Подходящ е всеки кандидат, владеещ немски език поне на разговорно ниво и с опит в обгрижването на възрастни хора, без значение личен или професионален