ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

31 май 2017
ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

Глаукома

Глаукомата, наред с катарактата, е сред основните причини за слепота в световен мащаб. Терминът глаукома е широко понятие и включва група от дегенеративни заболявания, протичащи с характерни изменения в зрителното поле. Тя може да доведе до увреждане на зрителния нерв, който пренася визуална информация от окото към мозъка.

В много случаи увреждането на зрителния нерв се дължи на повишено налягане в окото, известно също като вътреочното налягане (ВОН). Това налягане и поносимостта на зрителния нерв към него е строго индивидуално и не трябва повишеното очно налягане да се отъждествява с глаукома.

От глаукома страдат милиони хора по света. В повечето случаи процесът настъпва бавно и неусетно, без болка и особена симптоматика. С напредване на състоянието се появяват значителни дефекти в зрителното поле. Оставено без лечение и контрол, заболяването може да доведе до пълна слепота. Ето защо глаукомата е особено опасна и коварна.

Съществуват предразполагащи фактори за развитие на глаукома. Тя се среща по-често над 45 годишна възраст, при хора със захарна болест, сърдечно съдови заболявания и фамилна обремененост. Ранното й откриване е критичен момент за нейното лечение. Затова е задължително измерването на вътреочното налягане при хора над 40 години, посетили очен кабинет. Основната цел на терапията е насочена към намаляване на вътреочното налягане и подобряване кръвоснабдяването на окото. Идеята е да се спре прогресирането на процеса, да се стабилизира зрителното поле и разбира се, да се запази зрението на пациента. Това може да се постигне с поставяне на капки в очите, лечение с лазер или с операция.

Видове Глаукома: Първична Глаукома и Вторична.

Първична (наричана още хронична глаукома) е характерна за възрастните хора и е най-често срещания тип. Дължи се на относително запушване на очните канали, вследствие на което вътреочното налягане нараства. Протича бавно (в продължение на години), с редки изключения е без симптоми. Първичната глаукома бива откритоъгълна и закритоъгълна.

Симптоми на първична откритоъгълна глаукома: повечето хора нямат никакви симптоми, докато не започват да усещат загуба на зрение; постепенна загуба на периферно (странично) зрение.

Симптоми на първична закритоъгълна глаукома: силна болка и зачервяване на очите.

Вторична глаукома обикновено е съпътствана от други заболявания и е с ясно изразени симптоми и често с бързо развитие. Може да бъде закритоъгълна, откритоъгълна, пигментна и др.

Как се лекува?

При първичната откритоъгълна глаукома безсимптомното протичане и постепенното отпадане на зрението първо на едното око, което при гледане с двете очи остава незабелязано, води до често наблюдаваното късно откриване на заболяването. Едва при случайно закриване на „виждащото” око болният установява, че другото вижда слабо. Обратно развитие на атрофията и възстановяване на функциите са невъзможни. Нещо повече, при напреднал процес нормализирането на вътреочното налягане по медикаментозен или оперативен път невинаги преустановява прогресията на атрофията. Всичко това прави особено важно ранното откриване на глаукомата.

Профилактиката на заболяването се постига чрез активното му търсене особено у родственици на болни с глаукома сред съответната възрастова група (35-40г.), чрез профилактични измервания на вътреочното налягане, включително при всеки преглед за подмяна на очила.

Лечението е симптоматично и цели снижаване на вътреочното налягане до нормални стойности. При откритоъгълната глаукома винаги се започва с медикаментозно лечение. Когато се изчерпят възможностите за медикаментозно повлияване, се предприема лазерна манипулация (трабекулопластика) и едва след това, ако е необходимо, се прибягва до оперативно лечение.

Медикаментозното лечение бива местно – капки, мехлеми и общо. Местно се прилагат медикаменти, които намаляват вътреочното налягане, действащи по различен начин.

Лазерна трабекулопластика – безкръвна процедура, чрез която се цели подобряване оттичането на вътрекамерната течност. Възможно е след прилагането й вътреочното налягане пак да се повиши.

Оперативно лечение – цели се създаване на нови пътища за оттичане на вътрекамерната течност.

Болните с откритоъгълна глаукома, лекувани хирургично, често се нуждаят от включване на медикаменти за поддържане на ниско налягане и се нуждаят от системно наблюдение от офталмолог до края на живота си, независимо какъв е резултатът от оперативното лечение.

Лечението при закритоъгълна глаукома включва медикаменти, които се накапват в окото през 5 минути в продължение на 30-60 минути, докато спадне налягането. След това се накапват през интервал от 1 час. Изисква се спешна консултация със специалист офталмолог. Лечението е по-успешно, ако се проведе още при първия пристъп. При нормализиране на налягането се пристъпва към оперативно лечение.

Как да се предпазим?

Заболяването протича подмолно и коварно. Обикновено повишеното вътреочно налягане по никакъв начин не се регистрира от пациента. Често се случва, случайно да се наложи гледане само с едното око и едва тогава да стане ясно, че то е едва ли не сляпо. Ето защо профилактичните прегледи при офталмолог (поне веднъж на 6 месеца) са от основно значение за навременното откриване на повишено вътреочно налягане и адекватно отношение към проблема.