Добре е да сте информирани !

28 май 2020
Добре е да сте информирани !

Добре е да сте информирани!

Повече информация за безопасността при полет

Големите самолетни компании въведоха някои  допълнителни превантивни мерки, насочени към намаляване на потенциалното разпространение на пандемията от коронавирус (COVID-19).

Следните процедури ще бъдат приложени за всичките  предстоящи полети, като се съдейства от всички пътници да ни подкрепят в спазването им:

*носенето на маска за лице е задължително от сега нататък за всички наши полети, уверете се, че имате своя собствена маска и я носете по правилен начин по време на пътуването си;

*следвайте общите указания за социално дистанциране (минимум 1,5 метра), когато е възможно на летището, по пътя към самолета и на борда;

*продължавайте да прилагате мерки за лична хигиена;

*бъдете предпазливи и проявявайте уважение към другите пътници;

*изцяло ваша отговорност е да се уверите, че сте в добро здраве и в състояние да пътувате; в случай че неочаквано получите симптоми на заболяване по време на полета, незабавно се обърнете към някой от членовете на екипажа

В допълнение към горепосоченото, ние също така вземаме редица разумни предпазни мерки, за да гарантираме, че сте в безопасност:

на летището:

*възможност за самостоятелно предаване на багажа

*сътрудничество с летища и местни органи относно въвеждането на мерки за хигиена и безопасност

*преустройване на зоните за чакане, така че да се подобри дистанцирането и дезинфекцирането

*повече точки за самообслужване и по-малко процедури, включващи докосване, с цел по-малко контакти със служители на

борда:

*по-всеобхватна и допълнителна нощна дезинфекция на самолета

*въздухът във вътрешността на самолета се подменя многократно чрез специални въздушни филтри (HEPA филтри)

*съобразени с COVID-19 обучения, предпазни средства и оборудване за членовете на нашите екипажи

*предоставяне на безплатни кърпички за дезинфекция за всички пътници на борда

*напомняния, свързани с хигиената

*променена процедура при слизане от самолета в съответствие с указанията на екипажа, за да се спазват правилата за социално дистанциране