ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

23 фев 2017
ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

Полезни съвети при грижата за болен от Алцхаймер

Приемете света на болния от Алцхаймер.

Той се чувства притес­нен и деморализиран от състоянието си и нищо чудно да се отдръпне от вас, ако непрекъснато поправяте грешките му или му натяквате за сла­бостите. Повдигнете самочувствието на болния, като заживеете в неговия свят. Съвсем обикновени действия като прегръщането на играчка или участието в детска игра често доста­вят радост на болния от Алцхаймер.

Ако установите, че промените в лич­ността не са съзнателни, а резултат от увреждането на мозъка, най-добре е да намерите творчески начин да се справите с положението.

Разхождайте се заедно с болния.

Скитането е чест признак на болестта и вероятно означава опит за бягство от средата, която се струва чужда на бол­ния. В много от домовете за специали­зирани грижи са изградени затворени кръгообразни алеи, където пациентите могат да се разхождат на воля. Ако болният е в дома си, измислете начин за спортуване или го придружавайте на разходките му в квартала.

Осигурете спокойна атмосфера.

Музикалната терапия, ароматерапията и масажът имат положително влияние върху поведението на бол­ните от Алцхаймер, особено за по- пълноценния и спокоен сън. Връщайте се назад в спомените си. Краткотрайната паметна болни­те от Алцхаймер може сериозно да бъде засегната, но за сметка на това дълготрайната им памет остава не­покътната за много по-дълго време и може да се превърне в източник на спокойствие за пациента и човека, полагащ грижи за него. Прекарвайте повече време заедно в разглеждане на стари албуми със снимки, в гледа­не на семейни филми или албуми с изрезки от вестници. Тези дейности ще окажат благотворно въздействие върху болния, ще му подействат успо­кояващо, че животът му не е преми­нал безсмислено.

Бъдете добър слушател.

Много често болните от Алцхаймер се за­трудняват да се изразяват точно и ясно и другите не ги разбират. Под­държайте зрителен контакт, за да им покажете, че ги слушате внимател­но. Стремете се да не прекъсвате съ­беседника си, да не довършвате из­реченията му, да не му противоречи­те или да го критикувате. Говорете спокойно,бавно и ясно.