ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

19 авг 2016
ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

Високо кръвно налягане или хипертония при лица над 18 години е трайно повишаване на артериалното налягане за систолата над 140 mmHg и / или диастолата над 90 mmHg, измерено в три различни прегледа в рамките на няколко седмици.
Кръвното налягане представлява налягането, което кръвта упражнява върху кръвоносните съдове (артериите). Кръвта се намира под налягане поради факта, че сърцето периодично изхвърля определено количество кръв в една затворена тръбеста система (кръвоносната система), чийто артериален дял има определена вместимост. Освен това кръвта, придвижвайки се в кръвоносните съдове, изпитва триене. От една страна е налице периодично изтласкване на кръвта от сърцето, а от друга противодействието, което кръвта среща при движението си в артериалните съдове. В резултат на това кръвта се намира под значително налягане.
За правилно измерване и регистриране на кръвното налягане е необходимо спазването на някои правила. Ръката, на която се измерва кръвното налягане, трябва да е на нивото на сърцето. Маншетът се поставя на два сантиметра над лакътната ямка. Помпа се 20 mmHg над систолното налягане, достигането на което може да се установи по изчезването на пулса на лъчевата артерия. Отпуска се бавно (3 mmHg/sec.).
Според указанията на СЗО (Световната здравна организация) се изисква измерването на артериалното налягане да се извършва след 5-минутна почивка. Друго изискване е 2 часа преди измерването да няма физическо натоварване, прием на кафе и / или цигари и хранене. Маншетът трябва да бъде с подходящи размери според обиколката на мишницата.
Според Европейската асоциация по хипертония класификацията на високото кръвно налягане е както следва:
Оптимално - < 120 mm Hg систолно, < 80 mm Hg диастолно;
Нормално - 120-129 mm Hg систолно и/или 80-84 mm Hg диастолно;
Високо нормално - 130-139 mm Hg систолно и/или 90-99 mm Hg диастолно;
І степен - 140-159 mm Hg систолно и/или 90-99 mm Hg диастолно;
ІІ степен - 160-179 mm Hg систолно и/или 100-109 mm Hg диастолно;
ІІІ степен - >180 mm Hg систолно и/или > 110 mm Hg диастолно;
Изолирана систолна хипертония - > 140 mm Hg систолно, < 90 mm Hg диастолно.