ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ!

17 авг 2017
ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ!

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ЗАДАВЯНЕ

Задавянето настъпва, когато чуждо тяло се заклещи в гърлото, наруши притока на кислород от външната среда и възпрепятства преминаването на въздух. Запушването на дихателните пътища може да бъде частично или пълно, като в следствие на пълно запушване и спиране на достъпа на кислород за повече от 6 минути, може да настъпи смърт. Човешкият мозък е изключително чувствителен към липсата на кислород и ако именно през тези шест минути до него не достигне кислород мозъчните клетки започват да загиват. Това е и времето, през което трябва да бъде извършена  първата помощ за пациента, който се е задавил.

Какви могат да бъдат причините за задавяне?

При възрастните хора, причините за задавяне са отслабения тонус на мускулатурата и намаляване на концентрацията, недостатъчно смилане на парчета храна или приемането на по-големи лекарствени таблетки. Като превантивна мярка се препоръчва даването на по-мека и лесна за преглъщане храна, както и осигуряване на наблюдение по време на хранене.

Признаци

При частично запушване на дихателните пътища:

- шумна кашлица
- пострадалият се държи за шията и се опитва да поеме въздух
- размахване на ръце и признаци на паника
- кожата на лицето е зачервена
- издава свирещ или хъркащ звук

При пълно запушване на дихателните пътища:

- кожата на лицето е синкава или много бледа
- пострадалият не може да издава звуци
- опитва се да поеме въздух и да кашля беззвучно
- посиняване на устните
- загуба на съзнание

Оказване на първа помощ

Ако дихателните пътища са само частично запушени пациентът обикновено може да говори, кашля, диша или плаче. Обикновено такива пациенти успяват сами да отстранят запушването. Вие може да помогнете като успокоявате пациента, окуражавате  и насърчавате да кашля интензивно, за да прочисти гърлото си от чуждото тяло. Ако чуждото тяло е видимо и може бъде достигнато, поставете два пръста в устата на пациента и се опитайте да го отстраните внимателно без прилагане на сила.

Ако задавянето е сериозно и дихателните пътища са изцяло запушени пациентът обикновено не може да говори и има затруднения при дишане. Без необходимата първа помощ след известно време той загубва съзнание. При такива случаи вие можете да помогнете по следният начин:

Застанете странично на задавилият се, обхванете гръдния му кош с една ръка, наклонете го леко напред, така че при отпушването на дихателните пътища чуждото тяло да излезе напред. Направете до пет удара с дланта си по гърба на пострадалия в областта между лопатките, като след всеки удар проверявай дали не е изкашлял предмета, който запушва дихателните пътища. Ако тази техника не даде резултат, застанете зад пострадалия и обхванете с ръце тялото му в областта на талията. Поставете едната си ръка свита в юмрук в областта над пъпа, поставете другата си ръка върху първата и направете до пет резки и силни притискания в посока навътре и нагоре. Целта на този метод е да се повиши налягането в коремната област и чуждото тяло да успее да излезе извън дихателните пътища.