ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

06 апр 2017
ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

ДОБРЕ Е ДА СТЕ ИНФОРМИРАНИ

Основни принципи при техники за повдигане на пациенти

При всички манипулации за обгрижване на пациенти, дори когато се използват помощни средства, трябва да се спазват няколко основни принципа:

1. Търсете помощ от асистенти, когато е необходимо. Манипулациите за обгрижване на пациенти, включващи неподвижни пациенти, трябва да бъдат извършвани от няколко човека (най-малко двама) и ако е необходимо, с помощта на платформа, поставена под пациента, или още по-добре, чрез използване на специфични помощни средства като плъзгащи се платформи.

2. Преди започване на манипулации за обгрижване на пациенти, персоналът трябва да заеме позиция възможно най-близо до пациента, ако е необходимо и чрез коленичене върху леглото му. Това дава възможност на персонала да избегне изкривяването или протягането през леглото на пациента по време на повдигане и преместване, което означава да се положат физически усилия с изкривен или усукан гръб.

3. Преди започване на манипулации за обгрижване на пациенти, обяснете процедурата на пациента и го насърчавайте да сътрудничи, доколкото му е възможно, в хода на манипулацията. Това е полезно, както за пациента, който ще бъде в състояние да подобри мускулния си тропизъм, така и за обгрижващия персонал – пациент, способен да се движи самостоятелно, макар и малко, по-късно ще бъде в състояние да извършва някои операции самостоятелно, а функцията на персонала ще бъде просто да насочва движението

4. Спазвайте правилна стойка при обгрижването на пациенти. По-конкретно, преди да повдигне или премести пациента, персоналът трябва да заеме позиция с леко раздалечени крака и с единия крак малко напред, за да си осигури опора с по-широка основа. При повдигането на пациента трябва да се използват мускулите на краката и бедрата, а не на торса – сгъвате и след това бавно изпъвате колене, докато повдигате пациента. Гръбначният стълб трябва да бъде с естествена извивка, като внимавате да избягвате претоварване при опъване или извиване. Нещо повече, обгрижващият персонал трябва да се опитва да променя тежестта си в зависимост от посоката на движението, което извършва.

5. Хванете добре пациента по време манипулациите за обгрижване на пациенти. Не хващайте пациента само с пръсти, а използвайте цялата ръка и се опитайте да определите областите, позволяващи сигурно захващане. Хванете пациента около тазовата област, талията, лопатките и не хващайте ръцете и краката на пациента. За по-добро хващане може да придържате пациентите чрез хващане на тяхната пижама, панталони или още по-добре, чрез използване на специфични помощни средства като колани с дръжки.

6. Носете подходящи обувки и облекло. Важно е да се използват обувки с добра основа, следователно обувки с висок ток, сабо или чехли не се препоръчват. Облеклото не трябва да ограничава движенията на обгрижващия персонал.

Важно е да се запомни:

Поставете леглото и (инвалидния) стол близо един до друг

Уверете се, че колелата на (инвалидния) стол са заключени

Премахнете всички препятствия (облегалки за лакти и крака, висящи стъпала)

Коригирайте подходящо височината на леглото според собствената си височина

Помолете пациента да гледа в краката си. Това ще увеличи напрежението в коремните мускули и ще доведе до повече сътрудничество

Помолете пациента да се наклони напред и бутнете краката му при прехвърлянето. Това ще улесни повдигането на пациента от седнало в изправено положение

При вдигането на пациента използвайте мускулите на краката и бедрата, а не на торса. Сгънете и след това бавно изпънете коленете, докато вдигнете пациента

Уравновесете тежестта на пациента със собственото си тегло

При необходимост дръжте коляното на пациента между Вашите крака/колене, за да направлявате движението.